De kolibrie staat symbool
voor onafhankelijkheid, optimisme,
vreugdevol leven en realiseren van je dromen.

Juist omdat een kolibrie een dier is dat men hier niet zo snel zal zien, is het een mooi symbool voor hoe coaching iemand kan helpen zijn leven zin te geven. Het is een symbool van een diertje dat zoemend jouw leven binnenkomt.

We gaan samen op zoek gaan naar wat je wil bereiken. Zo kan je jouw doelen verwezenlijken. Daardoor zal je in harmonie zijn met jezelf.


Soms ben je de weg kwijt of weet je niet welk doel je in het leven hebt. Dan kan je best even stilstaan en op zoek gaan naar wat je blij en gelukkig maakt. Dit is een beetje zoals de kolibrie: hij heeft een heel snelle vleugelslag en kan daardoor ter plaatse vliegen. Als hij de juiste bloem gevonden heeft, kan hij met zijn lange snavel nectar halen waar zelfs insecten niet bij kunnen. Zo kan jij ook de oplossing vinden die het best bij jou past. Het is een verrijking als dit bijzondere vogeltje op jouw pad komt.

Altijd met respect en in volle vertrouwen.

Bij het coachen beginnen we met 3 vragen:

  • Waar wil je aan werken?
  • Waar sta je nu?
  • Wat wil je bereiken?

Dit gebeurt dus aan de hand van gesprekken die geïnspireerd zijn door vragen en waar jij het antwoord op hebt. Het antwoord ligt in jou.

Mijn aanbod:

Life coach waarbij ik tieners en jongvolwassenen begeleid aan de hand van gesprekken bij het zoeken naar antwoorden op vragen die ze zich stellen over bepaalde aspecten van hun leven (relaties, vriendschap, studies, tijd management, eigen budget beheren, ontwikkeling en groei)

Rots en Waterbegeleidster waarbij tieners aan de hand van fysieke oefeningen meer bewust worden van hun lichaam, hun emoties en groeien op het vlak van zelfvertrouwen, zelfbeheersing, zelfkennis en betere sociale vaardigheden en weerbaarheid verwerven. Ze volgde er de basistraining, maar ook de specialisaties 'Lagere school-kinderen' en 'Meisjes en jonge vrouwen'.

Franstalige coachingssessies en trainingen
Sessions de coaching en d'entrainement en français

Je bent je eigen gids.

We beginnen met een intake gesprek en daarna, als jij er klaar voor bent, komen we stap per stap dichter bij de oplossing. Dit kan soms in enkele coachingssessies gebeuren, soms duurt het iets langer. En dat kan. We volgen jouw ritme.

Dat proces van coaching is steeds op het positieve gericht. We kunnen gebruik maken van praktische coachingstechnieken, of zelfs psycho-fysieke oefeningen doen of mediteren. Dit hangt af van het moment zelf, en van wat jij op dat ogenblik nodig hebt of ervaart.

Op het ogenblik dat jij de keuze maakt om een coachingstraject te volgen, heb je al een heel belangrijke beslissing genomen. Je bent al een stapje dichter bij je ontplooiing.

image description

Wie?

Anne-Marie Scharff is in het buitenland geboren in 1966 en heeft er zo’n 20 jaar gewoond.
Ze is er doordrongen van traditionele culturen. Toen ze met haar ouders, zussen en broer definitief naar België kwam heeft ze een heel parcours afgelegd op persoonlijk vlak.

Van waar kwam ze? Hoe kon ze zich aanpassen aan deze nieuwe wereld? Hoe kon ze met de bagage die ze meegekregen had er het beste van maken? Wat wilde ze verwezenlijken in haar leven?

Toen ze 18 jaar was, wilde ze sociaal assistente worden om mensen te helpen, maar dit werd haar afgeraden omdat ze ‘te gevoelig’ was.

Dan heeft ze voor vertaler-tolk gestudeerd. Een keuze waar ze nog steeds gelukkig mee is. Ze werkt al bijna 20 jaar voor een bedrijf dat als missie heeft de mensen te helpen hun gezondheid te ondersteunen en met haar vertaalwerk helpt ze de missie en visie van de firma te verspreiden.

Maar op een bepaald ogenblik werd die nood om mensen te begeleiden steeds groter.

image description

Ze behaalde het certificaat van Lazuli-begeleider bij Lazuli-coaching. www.lazulitraining.be Ze volgde de cursus Life coach en vooral … ze leerde heel veel uit haar eigen coachingstraject bij een NLP-coach. Ze is een ervaringsdeskundige.

Daarnaast heeft ze ook het certificaat behaald van Rots en Water begeleider. Rots en Water is een psycho-fysieke methode die uitgewerkt door Freerk Ykema in Nederland. www.rotsenwater.nl

Je kan bij Anne-Marie terecht voor Rots en Watersessies in de paramedische praktijk van Tom Decorte - 'Otkas' in Oostende. www.otkas.be

Anne-Marie is mama van 2 zonen die nu jonge mannen zijn en hun leven mooi aan het uitstippelen zijn. Ze hebben haar ook enorm veel geleerd tijdens haar levenstraject en tonen haar soms hoe het ook ànders kan.

Anne-Marie houdt daarom van het leven zoals het is, met hoogtes en laagtes, ze is gevoelig, met veel empathie, altijd klaar om te luisteren en te helpen, maar ook vastberaden om de juiste dingen te doen, om iets meer te betekenen voor de andere, maar ook voor de gemeenschap, de natuur, al wat leeft. Ze is respectvol en discreet.

Praktisch

Persoonlijke begeleiding zowel voor acute vragen als voor langere coachingstrajecten voor adolescenten en volwassenen aan de hand van de Rots en Water-methode.

Na een eerste contact per telefoon of e-mail bespreken we een datum voor het intakegesprek. Dit intakegesprek duurt ongeveer 1 uur. Daarna kunnen verschillende sessies plaatsvinden van telkens minimum 1 uur. De prijs per sessie is vast.

Contante betaling bij aanvang van de sessie.

Graag 24 uur op voorhand verwittigen indien de afspraak niet kan doorgaan. Indien je niet naar de afspraak komt, zonder te verwittigen zal de sessie wel gefactureerd worden.

Plaats van afspraak: Otkas - paramedische praktijk - Voorhavenlaan 100 - 8400 Oostende, tenzij het op jouw vraag, anders afgesproken wordt.

Bij een afspraak op verplaatsing, zal er een transportvergoeding aangerekend worden, tenzij het met de fiets kan.

Confidentialiteit gewaarborgd.